خدمات پرستاری و مراقبت بانیکس به دو بخش مراقبت و نگهداری کودک و سالمند تقسیم می شود.

مراحل ثبت سفارش

هنگامی که شروع به ثبت سفارش می نمایید، وارد صفحه ی نقشه خواهید شد که باید موقعیت دقیق مکانی که می خواهید خدمت مورد نظرتان انجام شود را روی نقشه مشخص کرده و سپس در صفحه بعد خدمات مراقبت و نگهداری را انتخاب نمایید.

در اینجا ما یک نمونه از ثبت سفارش در خدمات مراقبت و نگهداری را تا انتها برایتان توضیح می دهیم.

1. در بین دسته بندی های اصلی خدمات، دسته بندی “پرستار کودک” را انتخاب کنید.

2. در صفحه ی جدید متراژ،حضور یا عدم حضور مادر در منزل،سن و تعداد کودکان،جنسیت کودکان و در صورت داشتن بیماری خاص آن را مشخص کنید.

3. موارد بیشتری در نظر گرفته شده مانند نیاز به نظافت و خرید منزل، آشپزی، نیاز به آموزش و کمک به رفت و آمد که در صورت نیاز به هر کدام آن را مشخص می کنید.

4. در صفحه ی جدید تاریخ و ساعت مورد نظر خود را انتخاب کرده و هم چنین روز هفته و مدت کاری را مشخص کنید و در صورتی که توضیحات خاصی دارید در قسمت توضیحات وارد کنید.

5. نشانی خود را انتخاب کنید یا نشانی جدیدی را اضافه کنید.

6. وارد صفحه پرداخت می شوید. امکان انتخاب پرداخت آنلاین یا نقدی را دارید که در صورت انتخاب پرداخت نقدی، می توانید مبلغ مشخص شده را پس از دریافت خدمت به بانیار پرداخت کنید.

7. در صورتی که کد تخفیف یا کد هدیه دارید، در همین صفحه وارد نمایید. توجه داشته باشید که در صورتی که بخواهید از کد تخفیف یا هدیه استفاده کنید، نیاز به پرداخت آنلاین دارید.

8. پس از انتخاب و انجام نوع پرداخت، سفارش شما ثبت می شود. در ابتدا به حالت “در انتظار تایید” می باشد، که پس از بررسی سفارش و انتخاب بانیار مناسب، به حالت “پذیرفته شد” تغییر خواهد یافت. در این مرحله نام و شماره تماس بانیار برای شما قابل رویت خواهد بود.

9. گزینه “لغو” جهت ایجاد تغییرات در سفارش (مانند کاهش یا افزایش مدت زمان انتخاب شده، تغییر تاریخ سفارش و …) یا لغو کلی آن در نظر گرفته شده است.

10. در نهایت پس از اتمام خدمت مورد نظر شما می توانید با امتیاز دادن به بانیار و در صورت نیاز نوشتن توضیحاتتان، ما را در بهبود خدمت رسانی یاری کنید.