کاشت ناخن

همه چیز درباره کاشت ناخن (1)

تاریخچه بلند کردن ناخن آیا می دانید چینی‌های باستان ناخن‌های بلند را نشانه وضعیت و شرایط زندگی می‌دانستند؟ ناخن‌های بلند نشان دهنده مرفه بودن صاحبشان بودند؛ به قدری مرفه که کارهای پرزحمت یا وظیفه‌ای برای انجام دادن ندارند. چینی‌ها آن قدر روی مراقبت از ناخن‌های بلند وسواس داشتند که حتی محافظ‌هایی (از جنس چوب گرفته