برای تماس با ما می توانید با شماره 91075750-021  (ده خط) تماس بگیرید.

همچنین می توانید اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید تا کارشناسان مرکز تماس بانیکس در اولین فرصت با شما تماس بگیرند.